FANDOM


[Chorus]

I play Pokemon Go every day I play pokemon Go I play Pokemon Go every day I play pokemon Go

[Verse 1: Misha] When I wake up I'm grabbing my phone I wanna catch 'em all I wanna play Pokemon All day long, all day long

[Chorus] I play Pokemon Go every day I play pokemon Go I play Pokemon Go every day I play pokemon Go

[Guitar Solo by Metadon]

[Chorus]

I play Pokemon Go every day I play pokemon Go